اگر مایل هستید برای دریافت کالا، نماینده شما کالای سفارش شده را از انبار تحویل گیرد، گزینه مربوطه را هنگام سفارش انتخاب کنید و یا با کارشناسان ما تماس بگیرید. دریافت کالا از انبار مستلزم هزینه انبار داری نیست، و کلیه هزینه های انبارداری کالا قبلاً توسط نویان پرداخت شده است.