در تولید محصولات پلیمری، اصطکاک مواد و محصولات پلیمری با سایر سطوح باعث اتلاف و کاهش راندمان می شود. اصطکاک بین پلیمر و فلزهایی است که با آن در تماس است، از قبیل بدنه اکسترودر، قالب، رول هایی که فیلم روی آنها حرکت می کند باعث افزایش فشار و دما در اکسترودر، افزایش مصرف انرژی، افزایش استهلاک دستگاهها، کاهش سرعت حرکت محصول، به خصوص انواع فیلم روی خط تولید و پارگی زیاد، دیر جدا شدن محصول از قالب و مشکلات دیگری میشوند که در نهایت تاثیر منفی روی کیفیت محصول نهایی و اقتصاد تولید محصول می گذارند. برای غلبه بر این مشکلات از لیز کننده ها استفاده می شود که از اروکامید (Erucamide) و الآمید (Oleamide) به عنوان پر استفاده ترین لیز کننده می توان نام برد.

هیچ محصولی یافت نشد.