پلیمرهایی مانند پلی پروپیلن (PP) عایق الکتریکی بسیار خوبی هستند و می توانند بار الکتریسیته ساکن را در خود جمع کنند. چنین بارهایی میتوانند مشکلاتی از قبیل جمع شدن گرد وغبار، آویزان شدن قطعات کوچک به قالب و چسبیدن الکتریسیته ساکن به فیلم ها ایجاد کنند. این مشکل را می توان با افزودن ضد الکتریسیته برطرف کرد. ضد الکتریسیته ها مانند Glycerol Monostearate (GMS) با انحلال پذیری محدود در ماتریس پلیمر و با خاصیت آبدوستی به پلیمر اضافه می گردد. در یک دوره زمانی ضد الکتریسیته به سطح PP مهاجرت کرده و جزء آبدوست آن از پلیمر خارج میشود و روی سطح ساکن باقی می ماند. وقتی به اندازه کافی ماده ضد الکتریسیته ساکن در سطح تجمع می کند، بار الکتریسیته محو می گردد. GMS عموما در دو غلظت 45 و 90 عرضه و استفاده می
شود.

هیچ محصولی یافت نشد.