تکه شدن، اصطلاحی است که بیانگر چسبیدن فیلم پلیمر به خودش است که در نتیجه آن به شکل لوله ای در میآید. برای جلوگیری از این پدیده از عوامل ضد انسداد که عمدتاً موادی معدنی مانند سیلیکا یا تالک هستند استفاده میشود. ضد انسدادها باعث ایجاد زبری میکروسکوپی در سطح صاف فیلم میشوند. نکته مهم در اضافه کردن این افزودنی، اضافه کردن نوع و مقداری از آن است که ضمن کارآمدی به عنوان ضد انسداد در محصول نهایی، تاثیر منفی روی رنگ محصول نگذارد و همچنین بتوان آن را به طور یکنواخت در محصول پخش (disperse) کرد.
ضد انسدادها در صنعت پلاستیک عمدتاً در فیلم های محافظ غذا به کار می روند.

هیچ محصولی یافت نشد.