نمایش دادن همه 3 نتیجه

این دسته از مواد، با واکنش با رادیکال های آزاد تشکیل شده در پلیمرها از سرعت تخریب ساختار مولکولی آنها می کاهند. آنتی اکسیدانت ها تحت دو دسته کلی اولیه و ثانویه شناخته می شوند که معمولاً ترکیب مناسبی از هر دو نوع باعث بهترین و اقتصادی ترین نتیجه میشود.
آنتی اکسیدانت ها دارای مصارف گستردهای در صنایع مستربچ، کامپاندینگ، رزین و چسب هستند.

آنتی اکسیدانت ها

FWEOS 68

۱۹۵ هزار تومان

آنتی اکسیدانت ها

FWEOX 10

۲۰۵ هزار تومان

آنتی اکسیدانت ها

FWEOX 76

۲۷۰ هزار تومان